Wat zijn Parabenen?

parabenen

Parabenen zijn een groep stoffen die als conserveermiddel  aan bijvoorbeeld persoonlijke verzorgingsproducten en geneesmiddelen kunnen worden toegevoegd. Parabenen gaan de groei van schimmels en bacteriën tegen. Zonder conserveermiddelen kun je producten veel minder lang gebruiken.

Twee parabenen, methylparabeen en ethylparabeen, komen ook in voeding voor. Op het etiket worden deze parabenen dan meestal aangeduid met de E-nummers  E214 tot en met E219.

Zijn parabenen slecht voor mensen ?

Er is binnen Europa onder zowel wetenschappers en consumenten discussie over de veiligheid van het gebruik van parabenen in producten. Deze discussie gaat over de mogelijke hormoonverstorende werking van parabenen en bijvoorbeeld op het mogelijk ontstaan van borstkanker. Hormoonverstorende stoffen kunnen de hormoonhuishouding in de war brengen en staan daarom in de belangstelling. Om die reden gebruiken producenten soms de claim “vrij van parabenen” of “parabeen vrij” om te benadrukken dat er geen parabenen in het product zitten. Er is onvoldoende informatie om vast te stellen dat parabenen daadwerkelijk hormoonverstorende stoffen zijn. Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat hun werking vergelijkbaar is met het vrouwelijk geslachtshormoon, maar dan veel zwakker. Op basis van de beschikbare informatie uit dierstudies is het niet mogelijk een conclusie te trekken over de eventuele hormoonverstorende werking van deze stoffen in dieren of mensen.

Parabenen zijn geen kankerverwekkende stoffen, en volgens betrouwbare wetenschappelijke onderzoeken is er geen relatie tussen het gebruik van parabenen en borstkanker.

Propyl- en butylparabeen

De parabenen propylparabeen en butylparabeen mogen in Nederland en in de Europese Unie niet worden gebruikt in persoonlijke verzorgingsproducten die je er niet vanaf spoelt (zoals bepaalde crèmes en lotions) die bestemd zijn voor billetjes van kinderen onder de 3 jaar. In andere persoonlijke verzorgingsproducten is het gebruik toegestaan. Er zijn wel maximale gehaltes voor de verschillende parabenen en voor de som van de verschillende parabenen in persoonlijke verzorgingsproducten vastgesteld in de Europese Cosmeticaverordening (1223/2009/EG). Voor voeding is dit vastgesteld in de verordening (1333/2008/EG) over voedseladditieven. In Denemarken is het gebruik van propylparabeen en butylparabeen in alle persoonlijke verzorgingsproducten die bedoeld zijn voor kinderen jonger dan 3 jaar veiligheidshalve verboden.

Blootstelling

Door de maximale hoeveelheden van parabenen die wettelijk zijn toegestaan in producten word je per product weinig blootgesteld aan parabenen. Het kan in de praktijk echter voorkomen dat je aan hogere concentraties van parabenen wordt blootgesteld omdat je bijvoorbeeld veel verschillende producten met parabenen gebruikt. Toch blijkt uit onderzoek dat deze blootstelling aan de afzonderlijke parabenen lager lijkt te zijn dan de hoeveelheid waarbij een gezondheidseffect kan worden verwacht. In de praktijk worden mensen echter aan een combinatie van verschillende stoffen blootgesteld. Het is nog onduidelijk of en hoe de blootstelling aan de verschillende parabenen bij elkaar opgeteld in de risicobeoordeling kan worden meegenomen. Het lijkt er wel op dat parabenen door producenten steeds meer vervangen worden door andere conserveermiddelen. Het is goed om op het etiket te bekijken welke conserveermiddelen er dan in zitten.

Risicotoelichting

Bij normaal gebruik  zijn producten met parabenen erin veilig  voor zowel baby’s, kinderen en volwassenen. Sommige mensen kunnen gevoelig zijn voor parabenen (meestal in combinatie met een beschadigde huid) en last krijgen van een geïrriteerde huid of jeuk. Je kunt er dan voor kiezen een product te gebruiken dat geen parabenen bevat. Daarnaast mogen twee parabenen niet gebruikt worden in persoonlijke verzorgingsproducten, die je er niet vanaf spoelt, bestemd voor billetjes van kinderen onder de 3 jaar.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *